Naujas skelbimas
Taisyklės
  • Skelbimas turi būti aktualus Utenos gyventojams
  • Skelbimo pavadinimas turi būti aiškus ir nusakantis skelbimo esmę. Nenaudokite tokių pavadinimų kaip: "parduodu", "perku" ir pan.
  • Skelbime negali būti skatinimo apsilankyti kitose interneto svetainėse ar Facebook puslapiuose. Naurodą į savo interneto puslapį galite pateikti tam skirtame "Interneto svetainė" laukelyje.
  • Laikykitės kultūros, nešiukšlinkite. Ačiū už supratingumą.